Garantie si service

Nr.R.C./Aut.: J40/2668/2013    C.I.F.: RO 31300199    

Sediul: Bucuresti, Str.Valea Cascadelor, nr.23, sector 6.

Cont: RO09 INGB 0000 9999 0730 2812, Banca: ING BANK

www.imorom.ro, email office@imorom.ro


Tel: Service: 0752.46.67.66

PROGRAM SERVICE: LUNI – JOI 10 - 14.PREVEDERI GENERALE PRIVIND GARANTIA:


 1. Garantia este in conformitate cu prevederile Legii nr.449/2003 modificata si cu OUG 21/92 modificat si completat. Garantie: 2 ani de la data livrarii produsului pentru persoane fizice, respectiv 1 an de la data livrarii produsului pentru persoane juridice. Durata medie de utilizare fiind de 10 ani.

 2. Pentru a beneficia de Garantie, Cumparatorul are obligaţia respectării tuturor Instrucţiunilor de transport, depozitare, montaj, utilizare si intreţinere a Produsului achizitionat.

 3. In cazul remedierii produsului, durata termenului de garanţie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat deficienţele produsului şi pana la data remedierii defectului

 4. Garanţia se refera la defectele apărute din eventuale vicii ascunse / imposibil de detectat la momentul vanzării şi nu se extinde asupra părtilor casabile care pot suferi deteriorări din transport / manipulare defectuoasă / întreţinere defectuoasă. 

 5. Garantia nu acopera cazul in care apar daune rezultate din accidente,  inundatii,  foc sau fenomene naturale ce nu pot fi controlate de IMOROM INSTAL.

 6. Beneficiarul accepta ca instalatorul/ii IMOROM INSTAL, ca fiind singurii in masura sa constate daca montarea, asamblarea, configurarea si instalarea au fost efectuate corect sau impropriu. Daca se va constata ca montarea, asamblarea, configurarea si instalarea au fost efectuate impropriu, se va refuza garantia.

 7. Prin garanţia oferită nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute de Legea nr. 449/2003 şi OG nr. 21/1992.

 8. NU SE VA RETURNA CONTRAVALOAREA PRODUSELOR DEFECTE DECAT IN CAZUL IN CARE FIRMA VANZATOARE NU POATE REMEDIA SAU INLOCUI  PRODUSUL CU UNUL SIMILAR ( IN PERIOADA DE GARANTIE SI RESPECTAND CONDITIILE DE GARANTIE ).

 9. IN CAZUL UNOR PROBLEME DE GARANTIE, ECHIPA DE SERVICE SE VA DEPLASA PENTRU CONSTATARE DOAR IN BUCURESTI SI ILFOV. PENTRU TOATE CELELALTE JUDETE, CUMPARATORUL VA ADUCE PRODUSUL LA SERVICE IMOROM.


CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI: 

 1. Va rugăm să verificaţi  CU ATENTIE produsul in momentul livrarii sau receptiei la depozitul IMOROM INSTAL. Dacă descoperiţi defecte de fabricaţie vă rugăm să ne contactaţi imediat. Este important sa procedaţi astfel înainte de a începe fixarea produsului achizitionat de la  IMOROM.

 2. Pentru functionalitatea corecta a produselor ESTE OBLIGATORIE instalarea si montarea acestora de catre persoane autorizate. In caz contrar, Cumparatorul NU mai poate beneficia de Garantie.

 3. Termenul de remediere a deficientelor constatate este de 15 zile conform art 11(4) din  Legea nr. 449/2003 din momentul predarii produsului catre magazin sau service, insotit de documentele solicitate de Service. In cazul in care nu poate fi reparat in acest termen, produsul va fi inlocuit.

 4. în cazul solicitărilor de reparaţii in perioada de garanţie, cumpărătorul va trebui să prezinte produsul însoţit de certificatul de garanţie in original, la service-ul nostru din Bucuresti Sector 6 B-dul Timisoara nr.101B. Program de lucru de Luni-joi 10-14.00.

 5. Garantia include defecte de turnare, porozitate si cromare.


Pierderea garanţiei:

 • Reparatii si interventii efectuate necorespunzator de personal autorizat.

 • Deteriorarea robinetilor din cauza unui montaj incorect.

 • Utilizarea incorecta a robinetilor.

 • Deteriorarea suprafetelor prin folosirea produselor acide sau abrazive

 •    Neprezentarea certificatului de garanţie in original, semnat si stampilat.

 • Nerespectarea de catre cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, depozitare, instalare, întreţinere precizate in Instructiuni.

 • Incredinţarea produsului spre a fi remediat de catre alte firme / persoane nerecunoscute de vanzător

 • Desigilarea, montarea produsului de către persoane necalificate / neautorizate.

 • Constatarea de către persoanele autorizate ale vanzatorului a faptului că defectul reclamat este din vina cumpărătorului (urme de lovituri, spărturi sau alte urme cauzate de utilizarea / întreţinerea defectuoase).

 • Orice greseală de instalare / întreţinere realizata de alta firma / persoana decat cele proprii, nu intra în responsabilitatea IMOROM INSTAL.